Jdi na obsah Jdi na menu
 


italie - informace

29. 5. 2008
-

Doklady

Občan Česka může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné používat občanské průkazy typu identifikační karty vydané po roce 1993. Řidičům stačí národní řidičský průkaz. (Platný řidičský průkaz vystavený v jedné zemi EU je platný v celé EU)

Vízová povinnost

V souvislosti se vstupem Česka do EU se každý státní příslušník Česka může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě čl. 18 o založení EHS, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (...)". Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu do 3 měsíců platí pouze registrační povinnost pro ubytovatele. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při delším pobytu než 3 měsíce je třeba požádat o povolení k pobytu . carta di soggiorno . na policii v místě pobytu. Při pobytu za účelem zaměstnání je třeba k žádosti o povolení pobytu přiložit též pracovní povolení.

Celní předpisy

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží: 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze; 3g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku. Alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22% alkoholu, 2 l lehkých vín); 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína; 110 l piva. Hraniční přechod Brenner na dálnici z Innsbrucku je nejlépe vybavený přechod, kde můžete také obdržet turistické mapy a informace. V sezóně, o některých víkendech nebo kolem svátků bývá přechod přeplněný. Přes Tarvisio vede nejrychlejší cesta z Vídně do Benátek.

Pracovní hodiny

Typický italský pracovní den začíná v 8:00 nebo 9:00 hod. a trvá do 13:00 hod. Po polední pauze se ještě pracuje od 15:00 do 18:00 nebo 19:00 hod. Pracovní týden trvá stejně jako u nás od pondělí do pátku. Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě, tedy 9.00-17.00 (po italsku "orario continuato") s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jdete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice. Státní úřady zavírají ve 14:00 hod. Obchody jsou obvykle otevřeny od 8:30 nebo 9:00 hod. do 13:00 nebo 13?:30 hod. a odpoledne pak od 15:30 nebo 16:00 hod. do 19:00 případně 20:00 hod. Ve větších městech bývají obchody otevřeny i přes polední přestávku, pracovní dobu bez přerušení dodržují také obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů. Mnoho obchodů, především s potravinami, má jedno odpoledne v týdnu zavřeno.

Obchody

Většina obchodů je ve všední dny otevřena v rozmezí 9:00 - 13:00 a 16:00 - 19:30. Potraviny mívají otevřeno i v sobotu a neděli dopoledne. Raději si schovávejte stvrzenky (ricevuta) nebo pokladní doklady (scontrino) - finanční policie by vás mohla zastavit a požádat o jejich předložení. To vše kvůli zpřísněným daňovým předpisům.

DPH (IVA)

Daň z přidané hodnoty neboli IVA, jak se jí říká v Itálii, se obvykle pohybuje ve výši od 12 - 35% a je zahrnuta v ceně zboží. Návštěvníci, kteří nejsou občany Itálie mohou požadovat vrácení IVA ze zboží nad 200 €, když opustí EU. Připravte se však na složitou proceduru. Ze zmíněného důvodu doporučujeme obchody s nálepkou "Euro Free Tax". Tady předložíte prodejci svůj pas a vyplníte příslušný formulář, a daň vám ihned odečtou z ceny položky. Další možností je ukázat na celnici při cestě domů zboží a účtenku. Tu vám orazítkují a můžete ji doručit zpátky do prodejny, odkud vám nakonec daň pošlou.

Památky a vstupné

Italská muzea se zvolna přizpůsobují novým předpisům, jež zejména na severu nařizují otevírací dobu denně od 9:00 do 19:00 hod. kromě dvou pondělků v měsíci a samozřejmě státních svátků. V zimě se však většina státních institucí vrací k původní návštěvní době od 9:00 do 13:00 hod v úterý až sobotu a v neděli od 9:00 do 12:30 hod. Soukromá a menší muzea si tento čas naopak určují sama, a tak doporučujeme si vše předem ověřit telefonicky. Archeologická naleziště bývají přístupná od 9 ráno do jedné hodiny před západem slunce (úterý-neděle). Do kostelů většinou turisty nepouští během bohoslužeb. K návštěvě některých římských památek, například vatikánské knihovny, potřebujete písemné povolení, které obdržíte na adrese: Comune di Roma Soprintendenze Comunale, Piazza Campitelli 7, Roma, tel. 06-67103238, fax 06-6792258.

Vstupné se obecně pohybuje mezi 2 € a 7 €. Do kostelů se sice vstupné neplatí, ale často najdete u vchodu pokladničku na dobrovolné příspěvky, které se poté obvykle použijí na opravy. Ne všude mají studenti nárok na slevu, avšak mnohá státní muzea a archeologické památky mohou zdarma obdivovat občané ze zemí EU, mladší 18 let a starší 60 let. Padesátiprocentní slevu na vstupném do mnoha muzeí a historických objektů mohou získat také držitelé jedné z mezinárodních karet, například GO 25, ISIC nebo Euro 26. Slevy se běžně poskytují také turistickým výpravám.

Italské svátky

Banky a většina pracovišť mají zavřeno:

1. ledna Nový rok
6. ledna Tři králové
Velikonoční pondělí — svátky jsou již od Zeleného čtvrtku
25. dubna Den Osvobození
1. května Svátek práce
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
1. listopadu Všech svatých
8. prosince Neposkvrněné početí Panny Marie
25. prosince Vánoce
26. prosince Svátek Sv. Štěpána

Počasí

Klima Itálie je velmi rozdílné a dosahuje extrémních rozdílů od mrazu ve vysokých polohách Alp a Apenin až po polotropická vedra podél pobřeží Ligurského moře a západního pobřeží jihu Itálie. V nízko ležících regionech a mírných úbočích Apenin mezi Florencií a Římem jsou zimy velmi mírné; středozemní proudění zpříjemňují dlouhá, suchá léta. Sever je známý umírněným podnebím. Jsou zde místní rozdíly, a to podle nadmořské výšky. Cestujete-li do Itálie časně zjara či na podzim, vezměte si lehké až středně teplé šaty a plášť do deště. V zimě budete potřebovat na jihu lehký převlečník a na severu zimní plášť. Ve městech je nejpříjemněji na jaře a na podzim, neboť teploty se nevyšplhají příliš vysoko.

<a href="http://czech.wunderground.com/global/stations/16337.html?bannertypeclick=bigwx"><img src="http://weathersticker.wunderground.com/weathersticker/bigwx_metric_cond/language/czech/global/stations/16337.gif" alt="Click for Bonifati, Italy Forecast" border="0" height="60" width="468" /></a>

Kdy navštívit Itálii?

Italská města a historické památky jsou mezi turisty nesmírně populární, a to byste měli brát v úvahu. Do Říma, Florencie a Benátek proudí nejvíce návštěvníků od jara do října, proto si ubytování rezervujte dostatečně dlouho dopředu. V srpnu ve městech ruch obyčejně trochu utichá, neboť jejich obyvatelé se uchylují před horkem k moři. Například nejlevnější ubytování v hotelu můžete ve Florencii najít právě v srpnu. O Velikonocích Řím zaplaví poutníci a v Benátkách se v únoru ocitne u příležitosti slavného karnevalu třikrát více turistů než místních obyvatel.

Přímořská letoviska praskají ve švech v červenci a v srpnu, zatímco v červnu a září tu potkáte méně výletníků, a přitom jim počasí stále přeje. Na začátku léta bývají pláže i moře ještě neuvěřitelně čisté. Právě horkost a suchost hlavně velkých a větších italských měst v srpnu a také forma jakýchsi celozávodních dovolených vylidní italská města a zahltí přímořská letoviska. I když Italové ví, že za dovolenou v srpnu zaplatí dvakrát tolik, co v červenci a dvaapůlkrát více než na začátku července, nic je nezastaví. Poslední týden v srpnu je už na leckterých místech levnější, začátek září je potom minimálně čtyřikrát i více levnější než už zmiňovaný srpen. Každopádně z června nemusíte mít obavu, od začátku června je už i v severní Itálii velmi teplo a voda už začíná být příjemně vlažná. Poslední roky jako by si počasí dělalo z turistů blázny a v červnu bývá stálejší počasí než v červenci, kdy se přece jen objevují teplotní výkyvy a bouřky. Období od prosince do března se považuje za lyžařskou sezónu, i když první sníh často napadne už v listopadu.

Měna a ceny

Dnem 1.1.2002 byla uvedena do oběhu nová měna EUR, která se tak stala národní měnou 12 členských států Evropské unie. Nová jednotná měna euro tak nahradila původní měny zemí Belgie, Finska, Francie, Irska, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska a také Itálie. Měnová jednotka euro má mezinárodní zkratku EUR. Jako symbol se používá řecké písmeno epsilon odrážející evropský charakter měny (pro centy se pak užívá písmeno c). Dvojitá vodorovná čára uvnitř písmene symbolizuje stabilitu nově vznikající měny. 1 EUR = 100 centů (cca 1937 lir = cca 32 Kč) Peníze můžete proměnit v bankách a směnárnách nebo i cestou ve směnárenském automatu (na letišti, nádraží, ve velkém supermarketu). Ve většině hotelů, restaurací a obchodů můžete platit také kreditními kartami a eurošeky. S platební kartou můžete z příslušně označených bankomatů denně vybrat až 258 €. Eurošeky nejsou obecně přijímány. V každé bance můžete vyměnit peníze do maximální hodnoty 155 €.
Ceny vybraných základních potravin najdete zde.

Pošta

Ceny pohlednic jsou různé a záleží na místě, kde jsou zakoupeny. Cena se pohybuje od € 0,50 u malých až po € 0,80 u velkého formátu. Poštovní známky (francbolli) se prodávají na poštách i v trafikách (tabacchi), označených velkým bílým písmenem "T" na tmavomodrém pozadí. Do ČR i do ostatních zemí Evropy se na pohlednice i dopisy do 20 g dává známka v hodnotě 0,40 euro.

Telefony

Italská státní telefonní společnost SIP změnila v roce 1994 jméno na Telecom. Mincovních automatů stále ubývá a postupně je nahrazují telefony fungující na karty. Třebaže velkou část nových automatů uvedou do provozu karty i mince, u některých lze použít pouze kartu Telecomu. V označených automatech můžete použít také svých kreditních karet VISA. Nejnovější veřejné automaty mají návod k obsluze ve čtyřech světových jazycích (italštině, angličtině, francouzštině a němčině). Jazyk se volí stisknutím pravého horního tlačítka. Mincovní telefony, jež obvykle naleznete v barech a restauracích, přijímají mince v hodnotách 5, 10 a 25 centů. Místní hovor stojí 10 centů v drobných. Pokud nevhodíte do přístroje na začátku dostatek mincí, automat po chvíli přeruší spojení a o své peníze přijdete. Telefonní karty (carta nebo scheda telefonica) prodávají v barech, u novinových stánků a v tabacchi za € 2,56 a € 5,12. Karta je obdélníková a v pravém horním rohu má perforovaný růžek, ten vám značí neporušenost karty. Před použitím růžek odtrhněte, na kartě máte vizuálně a přehledně naznačenou, kterou stranou zasunete kartu do přístroje. Nejprve ovšem zvedněte sluchátko, aparát se vám ohlásí oznamovacím tónem a vyzve vás k vhození mince nebo k zasunutí telefonní karty. Po vložení se vám karta ohlásí a ohlásí aktuální stav svojí hodnoty. Po skončení hovoru kartu vyjměte, pokud náhodou zapomenete, přístroj vám dá pípáním zvukové znamení, že máte kartu odebrat.

Předčíslí italských měst:

Bari 080, Benátky 041, Bologna 051, Florencie 055, Janov 010, Milán 02, Neapol 081, Palermo 091, Řím 06 a Turín 011.

Důležitá telefonní čísla

12 Informace o telefonních číslech
176 Informace o mezinárodních telefonních číslech
1790 Hovor na účet volaného (Italcable)
112 Policie, karabiníci
113 První pomoc
115 Požárníci
116 Silniční pomoc (soccorso stradale) s nonstop provozem, služba patřící ACI

Etiketa

V italské společnosti jsou stále zakořeněny tradice a Italové bývají velmi společenští. Mezi jednotlivými generacemi existují jisté stupně vztahů - zatímco stejně staré nebo mladší kamarády pozdravte slovem ciao (ahoj, používá se při příchodu i při odchodu), starší přivítejte slovem piacere (těší mně), buon giorno (dobrý den, používejte během dopoledne, asi do oběda) nebo buona sera (dobrý večer, časově používejte klidně už od oběda, nic nezkazíte). Při loučení nezapomeňte říci arrideverci (nashledanou, starším a váženým lidem můžete spíše říci arridevederLa, mnohem zdvořilejší a formálnější varianta). Italové bývají k zahraničním návštěvníkům obvykle přátelští. Když vstoupíte do obchodu nebo baru, je zvykem pozdravit univerzálním buon giorno nebo buona sera, a to samé platí i při odchodu (můžete říci také arrideverci). Někdy můžete použít i neutrální salve. Italové vám také ochotně poradí, nevíte-li kudy dál. Pokud nemluvíte italsky, oslovte dotyčného na ulici scusi (promiňte) a poté mu řekněte jméno nebo název místa, kam se chcete dostat. Na poděkování (grazie) vám Ital většinou odpoví prego (není zač). Italům velmi záleží na oblečení a neobvyklý či odvážný oděv budí pozornost kolemjdoucích. V církevních institucích nezapomeňte na přísná pravidla zakazující odhalený trup, ramena a kolena. Nepsaným zvykem italské módy je, že oblečení by mělo působit nákladně. Pokud dva lidé mají na sobě stejný oděv, je to proto, že Italové jsou v módě konzervativní, podobně jako v mnoha dalších aspektech každodenního života.

V restauraci, kde není do výsledné sumy započítáno obslužné (couvert, cca 15%), spropitné očekávají. K účtu v restauracích se obvykle přidává kolem 10 procent, ale číšníci očekávají další spropitné ve výši 50 c na osobu. V restauracích se platí také za přípravu stolu "coperto" (bez rozdílu toho, co jste si objednali), jehož výše závisí na typu restaurace a pohybuje se v rozmezí 1 až 5 € na osobu. Spropitné nepředpokládají v žádném z rodinných restauračních zařízení. Řidiči taxíků by měli být odměněni spropitným podle kvality služby - obvykle 8 - 10% nebo 1 €. Účet lze jednoduše zaokrouhlit na nejbližších pět euro. Spropitné pro hotelový personál pak 50 - 100 centů, to podle standardu hotelu. Uvaděči v kině a v divadle očekávají malé spropitné za doprovod k sedadlům (ovšem není už mnoho kin, kde ještě bývají uvaděči). Něco dejte také kostelníkovi nebo kustodům zvláště pokud otevřou kostel nebo muzeum kvůli vám nebo mimo normální otevírací hodiny. Nikdy nedávejte nižší spropitné než 20 centů.

Elektrický proud

Italský elektrický proud má 220 voltů, 50 Hz, střídavý proud. Zásuvky jsou v kontinentálním stylu, s dvěma okrouhlými hroty, dají se však do nich strčit jen tenké kolíky. Prodávají se v mnoha různých velikostech, mnohdy bez zjevného účelu. Ne všechny zástrčky dokážete zapojit do zásuvky, neboť v Itálii chybí tzv. "nulák", tedy hrot, jenž trčí ze zástrčky a kvůli němuž ji k zásuvce nepřipojíte. Každý hotel má ovšem buď standardizované zásuvky nebo připravenou mezizástrčku na recepci. Podobnou mezizástrčku (adaptér - spina di adattamento) můžete koupit v každých Domácích potřebách (Elettrodomestici) za cca 1 €.

Doprava

Itálie má velmi rozvětvenou síť silnic a jízda je nejpříhodnějším způsobem, jak se seznámit s krajinou. Ovšem jsou tu poplatky a benzín je drahý. Pokud se rozhodnete pronajmout si auto, potřebujete platný národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičské oprávnění (vydává je Policie ČR). Doprava je v Itálii pravostranná, tak jsme na to zvyklí z České republiky. Zahraniční turisté mohou využít bezplatné pomoci v nouzi od Italského Automobilového Klubu (Automobile Club d´Italia - ACI, Via Marsala 800, Řím, tel: +39 06 49981). Po cestě raději využívejte odpočívadel, neboť každý týden býváme svědky havárií českých turistů, kteří neodhadnou svoje možnosti. V pátek v noci a v sobotu bývají odpočívadla s občerstvením u benzinových pump (v Itálii "Area servizio") v letní sezóně přeplněná, hlavně toalety, pokud tedy nepotřebujete brát benzín nebo jíst, používejte menších odpočívadel, i zde jsou toalety a nebývá tu tak plno. Tento typ odpočívadel je však pouze v Rakousku, na italské straně se s nimi nesetkáte (respektive pár jich najdete během prvních kilometrů za rakouskou hranicí). V případě nouze slouží pro tísňová volání dva druhy hlásičů, vzdálené od sebe asi 2 km. Dálnice jsou vybaveny speciální signalizací, která upozorňuje na jakékoli nebezpečí.

Pohonné hmoty natankujte především u nás a než vjedete na italské území - bezolovnatý benzín (95 okt., zvaný "senza piombo") už stojí v Itálii cca 1,084 - 1,136 € (98 okt., cca 1,187 €), nafta 0,884 - 0,891 €, LPG pak cca 0,57 € (všechny ceny jsou za litr) Pokud chcete ještě trochu ušetřit, všimněte si, zda u některých stojanů není cedule "Fai da te" ("Obslužte se sami"), kde díky vlastnoručnímu tankování ušetříte cca 0,026 € na litr. Jde ale pouze o stojany takto označené.

Pokud míříte dál do Itálie, možná by pro vás bylo výhodné natankovat ve Slovinsku, kde je cena benzínu a nafty v podobných relacích, jako u nás. Jednoduchá odbočka je např. následující: pod Udine se vydejte v místě, kde se rozděluje dálnice na Venezia a Terst, na Terst, po 6 kilometrech sjeďte z dálnice na Gorizii (zde zaplatíte 6,60 € za trasu z Tarvisia). Na hranice vede dvojproudová rychlá silnice. Před hranicí neodbočujte na Gorizii (i když i tam byste mohli natankovat a také se najíst, těsně před hranicí je výborná restaurace se spoustou druhů pizzy za slušné ceny, dají vám ji i sebou).

Použití bezpečnostních pásů je v Itálii povinné, i na zadních sedadlech, pokud tam jsou. Za nerespektování je pokuta 32,80 až 131,20 €. Ve výbavě musí být červený trojúhelník (pokuta nejméně 55 €). Povinné je používat světla při průjezdu tunelem (pokuta 25 €). Podle novely italského silničního zákona s účinností od 07.08.2002 jste povinni svítit kromě obvyklých případů (snížená viditelnost, noc a pod.) vždy za jízdy po dálnici a hlavních mimoměstských komunikacích. Mobilní telefony lze používat výhradně se sadou handsfree nebo headset, za telefonování za jízdy 32,80 - 131,20 €. Sankce za opilost jsou uplatňovány při zjištění hladiny alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile.

Rychlostní limity: auto - v obci 50 km/h (s karavanem 50 km/h), na silnici 90 km/h (80 km/h), na dálnici 130 km/h (100 km/h). Za překročení do 10 km/hod. 32,80 až 131,20 €, 10 - 40 km/hod. 131,20 až 524,79 €, nad 40 km/hod. 328,00 až 10311,99 € a odebrání řidičského průkazu na 1 - 3 měsíce, respektive na 3 - 6 měsíců, je-li řidič držitelem průkazu méně než 3 roky. Při vyšší hladině alkoholu v krvi činí pokuta od 328,00 až 10.311,99 €, případně odebrání ŘP na dobu od 15 dnů do 3 měsíců nebo uvěznění do 1 měsíce. Za opakovaný přestupek během jednoho roku odebrání ŘP na 1 - 6 měsíců.

Při převozu kola na zadní stěně kempového přívěsu musí být označeno červeným čtvercem 50x50 cm se čtyřmi červenými odrazkami v rozích. Na dálnici je zakázán soukromý odtah vozidel. Za umístění botičky na auto se platí pokuta 25 až 65 €. Ve městě je přejíždění z jednoho pruhu do druhého v jednom směru zakázané. V zimním období je většinou povinné použité sněhových řetězů. Italská policie nerozlišuje přestupky cizinců stejně jako místních řidičů. Do Itálie je zakázán je dovoz pohonných hmot v rezervních kanystrech, dále dovoz nebezpečných zvířat, nástrojů, léků a syrového masa. Psi a kočky musí mít veterinární potvrzení od našeho veterináře s vyznačením, že bylo očkováno proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů a musí být přeloženo do italštiny. Psi na veřejnosti musí mít náhubek a být na vodítku.

Diplomatické zastoupení ČR v Itálii

Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 332, 00192 Roma, Italia
e-mail: rome@embassy.mzv.cz
tel: +3906/3244459-63, 3609571
fax: +3906/3244466

 

Náhledy fotografií ze složky Itálie

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář